உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যোৱা নাছিলো..ট্ৰ'লাৰৰ মুখবন্ধ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ উত্তৰ, কি ক'লে পঢ়ক

    মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যোৱা নাছিলো..ট্ৰ'লাৰৰ মুখবন্ধ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ উত্তৰ, কি ক'লে পঢ়ক

    ‘কা’ তেতিয়াও মনা নাই, এতিয়াও নামানো বুলি উল্লেখ কৰি জুবিনে আৰু লিখিছে যে অসমৰ কামত আহিব পৰা প্ৰকল্প এটাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছো। মই তেওঁৰ ঘৰলৈ ভাত খাবলৈ যোৱা নাই।