உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »এই ক্ৰিকেটাৰসকলে চলচ্চিত্ৰতো কাম কৰিছে, যুৱৰাজ সিং আৰু অনিল কুম্বলেও আছে এই তালিকাত ...

    এই ক্ৰিকেটাৰসকলে চলচ্চিত্ৰতো কাম কৰিছে, যুৱৰাজ সিং আৰু অনিল কুম্বলেও আছে এই তালিকাত ...

    Cricketers in Movies : অনিল কুম্বলেৰ উপৰিও অভিজ্ঞ অলৰাউণ্ডাৰ যুৱৰাজ সিং আৰু সুনীল গাভাস্কাৰকে ধৰি বহুতো ক্ৰিকেটাৰে চলচ্চিত্ৰত কাম কৰিছে। কেৱল সেয়াই নহয়, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ জীৱনৰ ওপৰতএখন জীৱনীমূলক ছবিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে।