உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »সুখবৰ! এইবাৰ ৰেছনৰ দোকানতে লাভ কৰিব LPG চিলিণ্ডাৰ, নতুন প্লেন তৈয়াৰ কৰিছে চৰকাৰে

    সুখবৰ! এইবাৰ ৰেছনৰ দোকানতে লাভ কৰিব LPG চিলিণ্ডাৰ, নতুন প্লেন তৈয়াৰ কৰিছে চৰকাৰে

    অইল মাৰ্কেটিং সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰী ৰেছন দোকানৰ পৰা সৰু এলপিজি চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ দিছে। প্ৰস্তাৱত ইচ্ছুক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক এই প্ৰজেক্টৰ বাবে দৰকাৰী সহায়তা প্ৰদান কৰা হ'ব।