உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Money: ইয়াত আপুনি মাত্ৰ ২ টকা ৰাহি কৰি বছৰি ৩৬ হাজাৰ টকা পাব পাৰে, কেনেকৈ জানকচোন...

    Money: ইয়াত আপুনি মাত্ৰ ২ টকা ৰাহি কৰি বছৰি ৩৬ হাজাৰ টকা পাব পাৰে, কেনেকৈ জানকচোন...

    PM kisan samman nidhi সুবিধা লোৱা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ। যদি আপুনি ইতিমধ্যে কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা গ্ৰহণ কৰি আছে, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহে ৩ হাজাৰ টকাৰ অধিকাৰপ্ৰাপ্ত। আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো নথিপত্ৰ দিব নালাগে।