உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »WTC Final: Team Indiaৰ ১১ জনীয়া দলৰ পৰা কোন ৪গৰাকী খেলুৱৈ কিয় বাদ পৰিল ?

    WTC Final: Team Indiaৰ ১১ জনীয়া দলৰ পৰা কোন ৪গৰাকী খেলুৱৈ কিয় বাদ পৰিল ?

    বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ চূড়ান্ত ১১ জনীয়া দলটো বৃহস্পতিবাৰে বিৰাট কোহলীয়ে ঘোষণা কৰে। শুকুৰবাৰে নিউজিলেণ্ডৰ বিপক্ষে ফাইনেল খেলিব ভাৰতে।