உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Lord Shiva: আপুনি জানেনে মহাদেৱৰ পূজাত গাখীৰ, মৌ আৰু দৈ কিয় আগবঢ়োৱা হয় ?

    Lord Shiva: আপুনি জানেনে মহাদেৱৰ পূজাত গাখীৰ, মৌ আৰু দৈ কিয় আগবঢ়োৱা হয় ?

    Lord Shiva: ভক্তসকলে বিশ্বাস কৰে যে এই শীতল সামগ্ৰীবোৰ মহাদেৱৰ খং বা তাণ্ডৱ কমাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।