உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Knowledge Story|| টেবলেটৰ ষ্টীপত কিয় এনে খালী অংশ থাকে? ৯৫ শতাংশ মানুহেই দিছে ভুল উত্তৰ, আপুনি জানেনে?

    Knowledge Story|| টেবলেটৰ ষ্টীপত কিয় এনে খালী অংশ থাকে? ৯৫ শতাংশ মানুহেই দিছে ভুল উত্তৰ, আপুনি জানেনে?

    *যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে, ঔষধ যিমানেই ব্যয়বহুল হয়, সিমানেই ষ্টীপত খালী অংশ থাকে।

    • |