உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Letter Marks: পৰীক্ষাত ৮০ শতাংশ নম্বৰ পালে তাক কিয় লেটাৰ মাৰ্কছ বুলি কোৱা হয়?

    Letter Marks: পৰীক্ষাত ৮০ শতাংশ নম্বৰ পালে তাক কিয় লেটাৰ মাৰ্কছ বুলি কোৱা হয়?

    Letter Marks: কোনো বিষয়ত ৮০ শতাংশ বা তাৰ বেছি নম্বৰ পালে তাক কোৱা হয় ‘লেটাৰ মাৰ্কছ’। কিন্তু কিয় এই ‘লেটাৰ’ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়?