உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Healthy Lifestyle: ডিঙিত মাছৰ কাঁইট লাগি ধৰিলে কি কৰিব? জানি থওক এতিয়াই

    Healthy Lifestyle: ডিঙিত মাছৰ কাঁইট লাগি ধৰিলে কি কৰিব? জানি থওক এতিয়াই

    fish thorn: এই সকলোবোৰৰ পিছতো যদি কাঁইট থাকি যায় তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এজন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো জৰুৰী।