உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »General Knowledge: মুড়িৰ সৈতে খাবলৈ বৰ মজা ! চানাচুৰৰ English Name কি ? উত্তৰ দিবলৈ গৈ ৯৯ শতাংশ লোকেই বিফল, আপুনি ইয়াৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দী নামটো জানেন ?

    General Knowledge: মুড়িৰ সৈতে খাবলৈ বৰ মজা ! চানাচুৰৰ English Name কি ? উত্তৰ দিবলৈ গৈ ৯৯ শতাংশ লোকেই বিফল, আপুনি ইয়াৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দী নামটো জানেন ?

    English and Hindi name of Chanachur: মুড়িৰ সৈতে খোৱাটো আনন্দ দায়ক, চানাচুৰৰ ইংৰাজী নাম কি, ৯৯% লোক বিফল, আপুনি হিন্দী নামটো জানে নেকি?

    • |