உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Virat Kohli Drinks Black Water: ফিট হৈ থাকিবলৈ ব্লেক ৱাটাৰ পান কৰে বিৰাট কোহলীয়ে! এক লিটাৰৰ দাম কিমান জানেনে?

    Virat Kohli Drinks Black Water: ফিট হৈ থাকিবলৈ ব্লেক ৱাটাৰ পান কৰে বিৰাট কোহলীয়ে! এক লিটাৰৰ দাম কিমান জানেনে?

    কোহলীৰ উপৰি বলীউদ অভিনেত্ৰী ঊৰ্বশী ৰৌতেলায়ো পান কৰে ব্লেক ৱাটাৰ।