உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral: এক, দুই নহয়! স্বামী বুলি ভাবি পৰপুৰুষৰ সৈতে কটালে ১২ বছৰ! ধৰা পৰিল প্ৰতাৰণা, জঘন্য চক্ৰান্ত

    Viral: এক, দুই নহয়! স্বামী বুলি ভাবি পৰপুৰুষৰ সৈতে কটালে ১২ বছৰ! ধৰা পৰিল প্ৰতাৰণা, জঘন্য চক্ৰান্ত

    দুয়ো ২০০৯ চনলৈকে একেলগে বাস কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ইজনে সিজনৰ পৰা পৃথকে বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল।