உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral Raged Bull Attacks Man: ৰাজপথত এজন লোকক শিঙেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ষাঁড় গৰুৱে! ভিডিও কৰিলে পথচাৰীয়ে, তাৰ পিছত...

    Viral Raged Bull Attacks Man: ৰাজপথত এজন লোকক শিঙেৰে আক্ৰমণ কৰিলে ষাঁড় গৰুৱে! ভিডিও কৰিলে পথচাৰীয়ে, তাৰ পিছত...

    Viral Video: শিঙেৰে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক।