உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral News: বিয়াৰ মণ্ডপত হাহাকাৰ! দৰাৰ শৰীৰত নাই এই 'অংগ'! কাষৰ পৰা উঠি আহি বিয়া ভাঙি দিলে কইনাই...

    Viral News: বিয়াৰ মণ্ডপত হাহাকাৰ! দৰাৰ শৰীৰত নাই এই 'অংগ'! কাষৰ পৰা উঠি আহি বিয়া ভাঙি দিলে কইনাই...

    Viral News|Defective body part of Groom|Bride Refuse to Marry that Guy|National News: বিয়ের মণ্ডপ তোলপাড় হবু বরের একটি অঙ্গ দেখেই চমকে গিয়েছেন কনে, সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন তিনি এই বিয়ে করবেন না ৷