உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral Girlfriend's Bedroom: প্রেমিকাৰ বিচনাত শুই শুই কৰিলে এই কাম, উপাৰ্জন কৰিলে কোটি কোটি টকা, আজি বিশ্বৰ অন্যতম ধনী ব্যক্তি

    Viral Girlfriend's Bedroom: প্রেমিকাৰ বিচনাত শুই শুই কৰিলে এই কাম, উপাৰ্জন কৰিলে কোটি কোটি টকা, আজি বিশ্বৰ অন্যতম ধনী ব্যক্তি

    Viral News|From Girlfriend Bedroom|Video Conferencing App|Billionaire|Viral Video: এটা ভিডিও কনফাৰেন্সিং এপৰ জৰিয়তে জনিয়ে এই উপাৰ্জন কৰিছে। এতিয়া তেওঁক ইংলেণ্ডৰ এজন অন্যতম ধনী  ব্যক্তি বুলি জনা যায়।