உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral News: 'আপোনাৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰো?'- ৰীল ভিডিও দেখি ৩০ বছৰীয়া মহিলাক এই প্ৰস্তাৱ দিলে ১৮ বছৰীয়া কিশোৰে

    Viral News: 'আপোনাৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰো?'- ৰীল ভিডিও দেখি ৩০ বছৰীয়া মহিলাক এই প্ৰস্তাৱ দিলে ১৮ বছৰীয়া কিশোৰে

    ডেইলী ষ্টাৰৰ এক ৰিপৰ্ট অনুসৰি জনা গৈছে যে, ৩০ বছৰীয়া মহিলা ফাৰ্গুছনে নিজৰ ৰীল ভিডিওত জনাইছে যে, ১৮ বছৰীয়া এজন কিশোৰে তেওঁক মেছেজ কৰি 'sugar mummy'  হোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে।