உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral News: স্তনপানৰ ফটো কিয় শ্বেয়াৰ কৰে ছচিয়েল মিডিয়াত? খোলাখুলিকৈ জনালে বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে

    Viral News: স্তনপানৰ ফটো কিয় শ্বেয়াৰ কৰে ছচিয়েল মিডিয়াত? খোলাখুলিকৈ জনালে বলীউদৰ অভিনেত্ৰীয়ে

    এভলিন শৰ্মাই স্বামী তুষাণ ভিণ্ডিৰ সৈতে নৱেম্বৰ ২০২১ত নিজৰ প্ৰথমটো সন্তান আভা ভিণ্ডিক স্বাগতম জনাইছিল।