உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral 90 Year Old Lawyer: ৯০ বছৰীয়া দৰা! পুত্ৰ-কন্যা, নাতি-নাতিনীক লগত লৈ গ'ল কইনা আনিবলৈ...

    Viral 90 Year Old Lawyer: ৯০ বছৰীয়া দৰা! পুত্ৰ-কন্যা, নাতি-নাতিনীক লগত লৈ গ'ল কইনা আনিবলৈ...

    Viral 90 Year Old Lawyer Wedding: ৭ বছৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছিল। আৰু অকলশৰীয়া জীৱনৰ অৱসান ঘটাবলৈকে পুনৰ বিবাহ কৰালে বুলি জনাইছে ইছমাইলে।