உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Viral | Pregnancy: স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটাত ১৮ বছৰীয়া কিশোৰী ডাক্তৰৰ কাষ চাপে, পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল Pregnancy! কিদৰে সম্ভৱ?

    Viral | Pregnancy: স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটাত ১৮ বছৰীয়া কিশোৰী ডাক্তৰৰ কাষ চাপে, পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল Pregnancy! কিদৰে সম্ভৱ?

    Viral | Pregnancy: এনে এক আশ্বৰ্যকৰ ঘটনাই ঘটিল এগৰাকী তৰুণীৰ সৈতে। কিছুদিন ধৰি স্বাস্থ্য ভাল নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ। গতিকে ডাক্তৰৰ কাষ চাপিছিল।