உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Venus Transit In Aries: মীন ৰাশিৰ পৰা মেষ ৰাশিলৈ শুক্ৰ ! কি ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই সৌভাগ্যৰ মুখ দেখিব ?

    Venus Transit In Aries: মীন ৰাশিৰ পৰা মেষ ৰাশিলৈ শুক্ৰ ! কি ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাই সৌভাগ্যৰ মুখ দেখিব ?

    Venus Transit In Aries: ২০২২ চনৰ ২৩ মে'ৰ পৰা শুক্ৰৰ মীন ৰাশিৰ পৰা মেষ ৰাশিলৈ পৰিৱৰ্তন সম্পূৰ্ণ হৈছে।