உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Vegetarian diet: আপুনি নিৰামিষভোজী? যদি হয় আহাৰত এনে খোৱা খাদ্য নাৰাখিলে বাঢ়িব পাৰে বিপদ

    Vegetarian diet: আপুনি নিৰামিষভোজী? যদি হয় আহাৰত এনে খোৱা খাদ্য নাৰাখিলে বাঢ়িব পাৰে বিপদ

    নিৰামিষভোজীৰ প্ৰায়ে প্ৰ'টিনৰ অভাৱ হয়, সেয়েহে এনে কিছুমান খাদ্য নিৰামিষ আহাৰত ৰাখিব লাগে।