உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Vastu Tips: ঘৰত ধনৰ অভাৱৰ কাৰণ বাস্তু দোষো হ'ব পাৰে, এই ৫টা নিয়ম পালন কৰক, সমৃদ্ধি আহিব ঘৰলৈ

    Vastu Tips: ঘৰত ধনৰ অভাৱৰ কাৰণ বাস্তু দোষো হ'ব পাৰে, এই ৫টা নিয়ম পালন কৰক, সমৃদ্ধি আহিব ঘৰলৈ

    Vastu Tips for Wealth: বাস্তু শাস্ত্ৰ (Vastu Shastra) অনুসৰি, উত্তৰ দিশটো কূবেৰ (Lord Of Wealth Kuber) অৰ্থাৰ সম্পদৰ দেৱতাৰ দিশ বুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়ে এই দিশটো সদায় পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে। একে সময়তে, এই ৭টা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে সম্পদ লাভ হয়।