Home » photogallery » lifestyle »Vastu Tips: ঘৰত তুলসী গছ ৰাখিলেই সমাধান হ'ব এইসমূহ সমস্যা, দেওবাৰে ভুলতো নকৰিব এইকাম...কৈছে বাস্তু বিশেষজ্ঞই

Vastu Tips: ঘৰত তুলসী গছ ৰাখিলেই সমাধান হ'ব এইসমূহ সমস্যা, দেওবাৰে ভুলতো নকৰিব এইকাম...কৈছে বাস্তু বিশেষজ্ঞই

শাস্ত্ৰ মতে, প্ৰতি দেওবাৰ, একাদশী, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণত তুলসী গছত পানী দিয়া উচিত নহয়।