உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »ল’ৰা সন্তানৰ দৰে ডাঙৰ হোৱা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ মিকি অন্তঃসত্ত্বা! আশ্বৰ্য নহয় চিকিৎসকৰ মতে বিজ্ঞান!

    ল’ৰা সন্তানৰ দৰে ডাঙৰ হোৱা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ মিকি অন্তঃসত্ত্বা! আশ্বৰ্য নহয় চিকিৎসকৰ মতে বিজ্ঞান!

    কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈহে মিকিয়ে গম পায়।