உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Lipstick Tips : কফি কাপৰ পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চামুচ-গিলাচলৈকে, লিপষ্টিকৰ দাগৰ বাবে লাজত পৰিছে নেকি? এই টিপছবোৰ মানি চলক, কনফিডেন্স বাঢ়িব

    Lipstick Tips : কফি কাপৰ পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চামুচ-গিলাচলৈকে, লিপষ্টিকৰ দাগৰ বাবে লাজত পৰিছে নেকি? এই টিপছবোৰ মানি চলক, কনফিডেন্স বাঢ়িব

    য'তে-ত'তে লিপষ্টিকৰ দাগ লগাটো যিকোনো মহিলাৰ বাবেই লজ্জাজনক হয়। পূজাৰ বতৰত আপুনিও যাতে এনেদৰে লাজত নপৰে আৰু অস্বস্তি এৰাই চলিবলৈ মানি চলক কেইটামান টিপছ (Lipstick Tips)