உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »কোৰোণা ভেকচিনক লৈ এই ৫টা মাৰাত্মক ভুল তথ্য বিয়পি পৰিছে, জানক, সতৰ্ক হওক

    কোৰোণা ভেকচিনক লৈ এই ৫টা মাৰাত্মক ভুল তথ্য বিয়পি পৰিছে, জানক, সতৰ্ক হওক

    কোৰোণা ভেকচিনক লৈ গুজৱৰ অন্ত নাই। গতিকে কোনটো ভুল তথা কোনটো শুদ্ধ সেয়া জনাটো দৰকাৰ।