Home » photogallery » lifestyle »Gold Price: আকৌ বজাৰ কঁপোৱা খবৰ! আপোনাৰ চহৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ দামত ১২ হাজাৰ টকা সস্তা

Gold Price: আকৌ বজাৰ কঁপোৱা খবৰ! আপোনাৰ চহৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ দামত ১২ হাজাৰ টকা সস্তা

২৪ কেৰেট সোণৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে বাঢ়িছে ২২ কেৰেট সোণৰ দাম।

শেহতীয়া বাতৰি