உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Whatsappত আপোনাৰ এনক্ৰিপ্ট কৰা বাৰ্তাও আনে পঢ়ে ! Whatsappৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত মেছেজবোৰ পঢ়ে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে ফেচবুকে: Report

    Whatsappত আপোনাৰ এনক্ৰিপ্ট কৰা বাৰ্তাও আনে পঢ়ে ! Whatsappৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত মেছেজবোৰ পঢ়ে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে ফেচবুকে: Report

    Facebookৰ এনক্ৰিপ্টেড মেচেজিং সেৱা হোৱাটছএপ (Whatsapp) যিমান ব্যক্তিগত বুলি দাবী কৰে সিমান ব্যক্তিগত নহয়। মঙলবাৰে প্ৰ'পাব্লিকাৰ দ্বাৰা এটা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। যিয়ে দাবী কৰে যে হাজাৰ হাজাৰ ফেচবুক কৰ্মচাৰীয়ে ব্যক্তিগত বা এনক্ৰিপ্ট কৰিব লগা বাৰ্তা (Message) পঢ়ি আছে।