உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sky Train: ২০০ জন যাত্ৰী লৈ এখন ৰে'ল উৰি উৰি গৈ আছে ! চীনে নিৰ্মাণ কৰিলে বতাহত চলা ৰে'ল ! Viral হৈ পৰা ৰে'লখনৰ ফটো চাও আহক...

    Sky Train: ২০০ জন যাত্ৰী লৈ এখন ৰে'ল উৰি উৰি গৈ আছে ! চীনে নিৰ্মাণ কৰিলে বতাহত চলা ৰে'ল ! Viral হৈ পৰা ৰে'লখনৰ ফটো চাও আহক...

    China Skytrain: স্কাই ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰযুক্তি চাচপেনশ্বন ৰেলৱেৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি বিকশিত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ, ই মাটিত নহয়, কিন্তু বতাহত ৰখা ৰেললাইনৰ পৰা ওলমি আগবাঢ়িব। এই স্কাই ৰেলখনত একে সময়তে বহুতো যাত্ৰী ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে।