உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »চকু, ওঁঠ, হাতত আঘাত! সুশান্তক হত্যা কৰা হৈছে, ভাৰ্চুৱেল মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনত দাবী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ চিকিৎসকৰ

    চকু, ওঁঠ, হাতত আঘাত! সুশান্তক হত্যা কৰা হৈছে, ভাৰ্চুৱেল মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনত দাবী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ চিকিৎসকৰ

    আত্মহত্যা নহয় হত্যা! তাকো ১৪ জুন নহয়, ১৩ জুনৰ নিশাই। শেহতীয়াকৈ এই দাবী কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অৰ্ডিনেন্স হাস্পতালৰ চিকিৎসক মীনাক্ষী মিশ্ৰাই।