உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Surya Grahan 2021|Solar Eclipse 2021: সূৰ্যগ্ৰহণলৈ মাজত কেইটামান দিন, এই সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব! অন্যথা জীৱনলৈ নামি আহিব পাৰে দুৰ্যোগ

    Surya Grahan 2021|Solar Eclipse 2021: সূৰ্যগ্ৰহণলৈ মাজত কেইটামান দিন, এই সময়ত এনে ভুল কেতিয়াও নকৰিব! অন্যথা জীৱনলৈ নামি আহিব পাৰে দুৰ্যোগ

    বছৰৰ শেষৰটো সূৰ্যগ্ৰহণলৈ মাজত বাকী মাত্ৰ ৫ দিন। ৪ ডিচেম্বৰ ২০২১ত বছৰৰ শেষ সূৰ্যগ্ৰহণ। বছৰৰ দ্বিতীয় তথা শেষ সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব এইটো।