உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Gold Price Hike : বাঢ়িল দাম! সোণৰ দামে অতিক্ৰম কৰিলে ৫২,০০০ৰ ঘৰ! আজিৰ দিনটোত কিমান বাঢ়িল ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম? জানি লওক

    Gold Price Hike : বাঢ়িল দাম! সোণৰ দামে অতিক্ৰম কৰিলে ৫২,০০০ৰ ঘৰ! আজিৰ দিনটোত কিমান বাঢ়িল ১০ গ্ৰাম সোণৰ দাম? জানি লওক

    Gold Price Hike :এই কাৰণে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে-