உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »শ্বাহৰুখ কন্যা ছুহানা খানে পালে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, কোনে ক’ত দিলে এই প্ৰস্তাৱ?

    শ্বাহৰুখ কন্যা ছুহানা খানে পালে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ, কোনে ক’ত দিলে এই প্ৰস্তাৱ?

    ছুহানাই বান্ধৱীৰ সৈতে নিউয়ৰ্কত নিজৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছিল। এই ভিডিঅ’ ইনষ্টাগ্ৰামত ভাইৰেল হৈছিল।