Home » photogallery » lifestyle »ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ! ৪ ঘণ্টাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বন্ধ এই সমূহ সেৱা!

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ! ৪ ঘণ্টাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বন্ধ এই সমূহ সেৱা!

দেশৰ সৰ্ববৃহত্‍ বেংক ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত যদি আপোনাৰ একাউণ্ট আছে, তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ জৰুৰী।

শেহতীয়া বাতৰি