உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »SBI: State Bank of India-ৰ এই একাউণ্টলৈ বিনামূলীয়াকৈ ২ লাখ টকা! গ্ৰাহকে কিদৰে লাভ কৰিব এই সুবিধা

    SBI: State Bank of India-ৰ এই একাউণ্টলৈ বিনামূলীয়াকৈ ২ লাখ টকা! গ্ৰাহকে কিদৰে লাভ কৰিব এই সুবিধা

    SBIৰ গ্ৰাহকৰ বাবে ২ লাখ টকাৰ বীমা একেবাৰেই বিনামূলীয়া। আচলতে এই সুবিধা দিয়া হ'ব যিসকলৰ জনধন একাউণ্ট আছে।