உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Star Shower At Karan Johar's 50th Birthday Bash: কৰণ জোহৰৰ ৫০সংখ্যক জন্মদিনত তাৰকাৰ ভিৰ, কোন কোন আহিল? চাওক ফটো

    Star Shower At Karan Johar's 50th Birthday Bash: কৰণ জোহৰৰ ৫০সংখ্যক জন্মদিনত তাৰকাৰ ভিৰ, কোন কোন আহিল? চাওক ফটো

    Star Shower At Karan Johar's 50th Birthday Bash: মুম্বাইৰ ৰাজ ষ্টুডিঅ’ত জন্মদিনৰ পাৰ্টী। ছলমান খান, ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাহ্নবী কাপুৰলৈ কোন নাই এই পাৰ্টীত।