உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Hima Das: কমনৱেলথ আৰু এছিয়ান গেমছৰ বাবে সাজু "ধিং এক্সপ্ৰেছ" হিমা দাস, নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ ক'লে মনৰ কথা...

    Hima Das: কমনৱেলথ আৰু এছিয়ান গেমছৰ বাবে সাজু "ধিং এক্সপ্ৰেছ" হিমা দাস, নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ ক'লে মনৰ কথা...

    আঘাতৰ বাবে টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যাব পৰা নাছিল হিমাই। এতিয়া নতুন উদ্যমেৰে সাজু হৈছে হিমা দাস।