Home » photogallery » lifestyle »Russia Ukraine Crisis: ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ, ব্যাপক দাম বাঢ়িছে পাকঘৰৰ এইসমূহ সামগ্ৰীৰ! আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা

Russia Ukraine Crisis: ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ প্ৰভাৱ, ব্যাপক দাম বাঢ়িছে পাকঘৰৰ এইসমূহ সামগ্ৰীৰ! আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা

Russia Ukraine Crisis: ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ দুদিন পিছতে এই দুই তেলৰ দাম বহু পৰিমাণে বাঢ়িছে। আৰু দাম বঢ়াৰ আশংকা কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি