Home » photogallery » lifestyle »Skin Care tips : ভৰিৰ নখৰ ফাংগাছ ইনফেকচন! শীতত মোলায়েম ভৰি পাবলৈ কি কৰিব

Skin Care tips : ভৰিৰ নখৰ ফাংগাছ ইনফেকচন! শীতত মোলায়েম ভৰি পাবলৈ কি কৰিব

Skin Care tips : শীতকালত ভৰিবোৰ প্ৰথমে ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভৰিৰ আঙুলিৰ নখতো ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ দেখা যায়। ফলস্বৰূপে, ভৰিৰ পৰা সহজে দুৰ্গন্ধ অহাৰ আশংকা থাকে। শীতকালত ভৰিৰ যত্ন ল'বলৈ আৰু ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণ পৰিহাৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে জানোঁ আহক।

শেহতীয়া বাতৰি