உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Navratri 2021: নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কোনদিনা কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধা শুভ ? কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি পূজা কৰিলে দেৱী সন্তুষ্ট হয় ?

    Navratri 2021: নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত কোনদিনা কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধা শুভ ? কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি পূজা কৰিলে দেৱী সন্তুষ্ট হয় ?

    কোৱা হয় যে যদি নৱৰাত্ৰিৰ (Navratri) ন দিনৰ বাবে বিভিন্ন ৰং (Colour) পিন্ধি দেৱীক প্ৰতিদিনে পূজা কৰা হয়, ই দেৱীক সন্তুষ্ট কৰে আৰু সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰে। নৱৰাত্ৰিৰ ন দিনত কোনটো ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয় জানো আহক।