உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »SBI-ৰ বৃহৎ ঘোষণা! ন্যূনতম বেলেন্স নাৰাখিলে দিব নালাগে জৰিমনা, ফ্রি হ’ল SMS-সেৱাও

    SBI-ৰ বৃহৎ ঘোষণা! ন্যূনতম বেলেন্স নাৰাখিলে দিব নালাগে জৰিমনা, ফ্রি হ’ল SMS-সেৱাও

    এই ন্যূন্যতম বেলেন্স নাৰাখিলে ৫টকাৰ পৰা ১৫টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিছিল গ্ৰাহকে। চেভিংছ একাউণ্টত বৰ্তমান এছবিআই–এ ২.৭ শতাংশ সুত দিছে।