உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »পৱিত্ৰ শাওন মাহৰ আজি তৃতীয়টো সোমবাৰ ! ভক্তসকলে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ আজি এইকেইটা মন্ত্ৰৰে জপ কৰক...

    পৱিত্ৰ শাওন মাহৰ আজি তৃতীয়টো সোমবাৰ ! ভক্তসকলে মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ আজি এইকেইটা মন্ত্ৰৰে জপ কৰক...

    Sawan 2021 Somvar: শিৱপুৰাণৰ (Shiv Puran) ৰুদ্ৰ সংহিতাই কয় যে যিজনে সোমবাৰে শিৱৰ এই মন্ত্ৰবোৰ আন্তৰিক হৃদয়েৰে উচ্চাৰণ কৰে তেওঁ সদায় শিৱৰ  আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত হয়। এই মন্ত্ৰবোৰ উচ্চাৰণ কৰিলে ভগৱান শিৱই তেওঁৰ ভক্তসকলক জীৱন আৰু মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত কৰে।