உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Birthday: ছোৱালীক ইংৰাজী শিকোৱাৰ ওপৰত জোৰ দিয়া দেশৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ...

    Birthday: ছোৱালীক ইংৰাজী শিকোৱাৰ ওপৰত জোৰ দিয়া দেশৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী ...

    সাবিত্ৰীবাই ফুলে দেশৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে পৰিচিত। আজি সাবিত্ৰী বাই ফুলেৰ জন্মদিন। ১৮৩১ চনৰ ০৩ জানুৱাৰীত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল।