உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Indian Cricket Team-ত হঠাৎ সাল-সলনি! Rohit অধিনায়ক হ'লে সহ-অধিনায়ক কোন?

    Indian Cricket Team-ত হঠাৎ সাল-সলনি! Rohit অধিনায়ক হ'লে সহ-অধিনায়ক কোন?

    টি ২০ বিশ্বকাপৰ পিছত নতুন অধিনায়ক হিচাপে ৰোহিত শৰ্মাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। কিন্তু ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হ'লে সহ অধিনায়ক কোন হ'ব?