உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Rohit Sharma Love Story : ৰোহিত-ৰিতিকাৰ প্ৰেম কাহিনী ! বন্ধুত্বৰ পৰা কেনেকৈ ৰিতিকাই দখল কৰিলে ৰোহিতৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান ?

    Rohit Sharma Love Story : ৰোহিত-ৰিতিকাৰ প্ৰেম কাহিনী ! বন্ধুত্বৰ পৰা কেনেকৈ ৰিতিকাই দখল কৰিলে ৰোহিতৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান ?

    Rohit Sharma and Ritika Sajdeh Love Story: ৰিতিকা প্ৰথমতে ৰোহিত শৰ্মাৰ মেনেজাৰ আছিল। প্ৰথম পেছাদাৰী সম্পৰ্ক। তাৰ পিছত বন্ধুত্বৰ পৰা প্ৰেমলৈ। অৱশেষত বিবাহ। দুয়োটা পৰিয়ালৰ মাজৰ সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰাত কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল।