உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »Sleeping in woollen clothes : শীতত ৰাতি ছুৱেটাৰ পিন্ধিয়েই শুই থাকে নেকি, জানি লওক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান বিপজ্জনক এই অভ্যাস

    Sleeping in woollen clothes : শীতত ৰাতি ছুৱেটাৰ পিন্ধিয়েই শুই থাকে নেকি, জানি লওক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান বিপজ্জনক এই অভ্যাস

    Sleeping in woollen clothes : শীতকালত ঠাণ্ডাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি দেধাৰ গৰম চোলা পিন্ধোঁ ৷ উণৰ কাপোৰে তাপ পৰিবাহী হিচাপে কাম কৰে ৷ ই শৰীৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোযোৱাকৈ তাপমাত্ৰা ধৰি ৰাখে ৷ বহুলোকে শীতৰ নিশা উণৰ ছুৱেটাৰ আৰু মোজা পিন্ধি শুই থাকে। (sleeping in woollen clothes) ৷