உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »SBIৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত ! RBI এ SBI ৰ ওপৰত ১ কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছে...

    SBIৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত ! RBI এ SBI ৰ ওপৰত ১ কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছে...

    ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেঙ্কে (Reserve Bank of India) নিয়ম উলংঘা কৰাৰ বাবে এছবিআইৰ ওপৰত ১ কোটি টকাৰ জৰিমনা আৰোপ কৰিছে। আৰবিআইয়ে নিয়ামক অনুপালন হ্ৰাস কৰাৰ বাবে জৰিমনা আৰোপ কৰিছে।