உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »চীনেই হওক বা পাকিস্তান, ৬০০ কিঃমিঃ ভিতৰত সোমাই ধ্বংসলীলা চলাব পাৰে ৰাফেলে

    চীনেই হওক বা পাকিস্তান, ৬০০ কিঃমিঃ ভিতৰত সোমাই ধ্বংসলীলা চলাব পাৰে ৰাফেলে

    চীন হওক বা পাকিস্তান শত্ৰুৰ সৈতে যুঁজত কিমান অপৰিহাৰ্য হ’বলৈ গৈ আছে এই বিমান? জানক।