உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » lifestyle »RIP Puneeth Rajkumar: শৈশৱৰ পৰা যৌৱনলৈ... ছমাহ বয়সতে চলচ্চিত্ৰত পদাৰ্পণ কৰা পুনীত ৰাজকুমাৰৰ কেইখনমান বিশেষ Photo

    RIP Puneeth Rajkumar: শৈশৱৰ পৰা যৌৱনলৈ... ছমাহ বয়সতে চলচ্চিত্ৰত পদাৰ্পণ কৰা পুনীত ৰাজকুমাৰৰ কেইখনমান বিশেষ Photo

    শিশুশিল্পী হিচাপে অভিনেতাজনে বহুতো হিট ছবি উপহাৰ দিছিল। ইয়াৰ বাবে তেওঁক ৰাজ্যিক বঁটা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও প্ৰদান কৰা হৈছে।