Home » photogallery » lifestyle »পিন্ধনত ৰঙা শাৰী, সম্পূৰ্ণ  হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে কৰবা চৌথ পালন কৰিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই

পিন্ধনত ৰঙা শাৰী, সম্পূৰ্ণ  হিন্দু ৰীতি-নীতিৰে কৰবা চৌথ পালন কৰিলে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই

জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা প্ৰায়ে ছচিয়েল মি়ডিয়াত চৰ্চাত থাকে